Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar
upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar
undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna
ordböcker och annan litteratur.

1/2016

 
Sluta gnälla!

”Lärarna i kläm i konflikten kring Cygnaeusskolan”, ”Lipponen vädjar för svenskan”, ”Visst behövs en svensk kulturpolitik”.

Det här tre rubrikerna ingick i Hufvudstadsbladet en alldeles vanlig torsdag, den 3 mars 2016. Och det här är ingalunda ett undantag när det gäller det relativt stora antalet artiklar och notiser som handlar om hotet mot svenskan i Finland eller om finlandssvenskans framtid.


Läs mer (Fritt att läsa)
 

Övriga artiklar

Dialektordboken publicerade nya artiklar (Kräver inloggning)
Henrik Othman fick årets Topeliuspris (Kräver inloggning)
Nyord, virala sucéer och humor på Mediespråk (Kräver inloggning)
Mikael Reuter fick Finlandspriset av Svenska Akademien (Kräver inloggning)
Det finlandssvenska teckenspråket kan dö ut (Kräver inloggning)
Studenter med dyslexi behöver hjälp med läsflytet (Kräver inloggning)
Thors spalter nypubliceras (Kräver inloggning)
Att åldras med stil (Kräver inloggning)
En språkexperts försvarstal (Fritt att läsa)
Ny norm i nyheterna (Fritt att läsa)
Äldrevården återspeglar den språkliga miljön i samhället (Kräver inloggning)
Janina Orlov översätter med alla sinnen (Fritt att läsa)
När katten är borta dansar råttorna på bordet — några tankar om ordspråk (Fritt att läsa)
EU-tolkarnas arbete förändras (Kräver inloggning)
Norden ligger steget före (Kräver inloggning)
Mångspråkigheten tar sig olika uttryck (Kräver inloggning)
Berättelserna föds i vardagen (Kräver inloggning)
Klart och ingående om dialekter (Kräver inloggning)
Finlandssvenskan i smått och stort (Kräver inloggning)
Översättning som teori och praktik (Kräver inloggning)
Beroendeframkallande språkliga nyheter (Kräver inloggning)
Frågeprosodin är inte enhetlig (Kräver inloggning)
Tema och rema i översatt lagtext — två exempel (Kräver inloggning)
Strindberg var nästan lika drastisk på franska (Kräver inloggning)
Teckenspråk (Fritt att läsa)
Språkfrågor (Kräver inloggning)

Välkommen till Språkbruk.fi. Här finns samtliga nummer av tidskriften Språkbruk samlade, ända från första numret från år 1981. För att läsa den nyaste årgången krävs en prenumeration, men de äldre årgångarna är fritt tillgängliga även för icke-prenumeranter.

Eftersom en del av materialet är gammalt hoppas vi att du förstår att de äldre rekommendationerna inte nödvändigtvis längre är aktuella.

Av tekniska orsaker är en del av artiklarna i pdf-format. I dem kan man inte göra fritextsökningar, däremot kan du söka på artikelskribent eller på artikelns namn.

Vi hoppas du kommer att ha nytta och glädje av Språkbruk på webben!

 

Ordförrådet

Har du en språkfråga? Titta då om du hittar svaret i Ordförrådet. Där finns svar på över 800 språkfrågor. Innehållet i Ordförrådet uppdateras och utökas kontinuerligt.

Om du inte får svar där kan du också mejla oss på adressen svenska@sprakinstitutet.fi eller ringa på telefonnumret 0295 333 202.

http://kaino.kotus.fi/sanat/ordforradet/