Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ordböcker och annan litteratur.

« Språkbruk 1/2017

Institutet för språk och folkminnen får ny generaldirektör

 

    Noterat

Departementsrådet Martin Sundin blir ny generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen i Sverige från och med april. Martin Sundin var tidigare departementsråd på Kulturdepartementet i Sverige. Han har jobbat bland annat med kulturfrågor inom Nordiska ministerrådet och som kansliråd på Utrikesdepartementet.

Ingrid Johansson Lind var tidigare generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen.

Jaa

Tillbaka  Respons