Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ordböcker och annan litteratur.

« Språkbruk 2/2017

Finlandssvenskarna kan få minoritetsstatus i Sverige

 

    Noterat

I maj röstade Sveriges riksdag för att utreda frågan om finlandssvenskarna ska få status som nationell minoritet i Sverige. Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige har länge lobbat för att frågan ska utredas. Alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna röstade för en utredning.

Finlandssvenskarnas riksförbund tycker frågan är viktig framför allt för att öka kännedomen om finlandssvenskarna i Sverige. Om finlandssvenskarna blir en nationell minoritet betyder det bland annat att de svenska skolorna måste undervisa om finlandssvenskar.

I dag finns det fem nationella minoriteter i Sverige: sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar.

Jaa

Tillbaka  Respons