Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ordböcker och annan litteratur.

« Språkbruk 2/2017

Hur förfärligt sågen klingar

  Henrik Hu

 

Träden träffas, talar om livet.

Aspen är skakad, hon darrar.

Ekarna knotar, granarna barrar,

hotet är inte överdrivet.

 

Hassel och björk, som precis har fått dungar

säger att skräcken är rotad

när hela stammen är hotad,

hundra kronor står rädda och gungar.

 

Vad nu? Skogsmaskinen står stilla,

kretskortet strejkar, nu är det illa!

Processorn är tyst i sin låda.

Stubbar är bra på att kåda ...

Jaa

Tillbaka  Respons