Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar
upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar
undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna
ordböcker och annan litteratur.

Prenumerationspriser inkl. moms (prenumerationer 10 %, lösnummer 24 %, utanför EU 0 %)
 
Tillsvidareprenumeration (12 mån) 38,50 euro
 
Årsprenumeration 41,80 euro
 
Lösnummer 11 euro
 
Skandinavien och Baltikum 42,90 euro (12 mån)
 
Övriga Europa 45,10 euro (12 mån)
 
Utanför Europa 45 euro (12 mån)
 
Antal tidningar (företag och institutioner) *

 
Företag

 
Förnamn *

 
Efternamn *

 
Adress *

 
Faktureringsadress (om annan än ovan)

 
Postnummer och postort *

 
Telefonnummer

 
Faxnummer

 
E-postadress *

 
Jag vill beställa en gåvoprenumeration
 
Mottagarens förnamn

 
Mottagarens efternamn

 
Adress

 
Postnummer och postort

 
Telefonnummer