null "Vad skall" 'formosa' behöva heta 'Sri Lanka' för nuförtiden?"