null ADHD eller adhd?

Språkfrågor 1/2012

Monica Äikäs

ADHD eller adhd?

Fråga: Ska jag skriva ADHD eller adhd, DAMP eller damp?

De båda benämningarna är initialförkortningar som syftar på ett neuropsykiatriskt syndrom. I bägge fallen är det bäst att använda små bokstäver. När det gäller adhd kan vi tillämpa den regel som säger att när initialförkortningar blir vanliga i språket ska de skrivas med små bokstäver. Andra exempel: dna, pm, sms. Också damp kan lämpligen skrivas med små bokstäver i enlighet med regeln att initialförkortningar som läses ut som normala ord (inte bokstav för bokstav) ska skrivas med små bokstäver. Andra exempel på detta är aids, laser, prao.


Monica Äikäs
Tillbaka till början

 

I denna tidskrift: 1/2012