null Använd på nytt

Språkfrågor 2/2012

Monica Äikäs

Använd på nytt

Fråga: Finns det något ord för produkter som är motsatsen till engångsartiklar, dvs. som kan användas fler gånger

Ja, man kan tala om flergångsprodukter, till exempel flergångsmuggar och flergångsfilter

Monica Äikäs

I denna tidskrift: 2/2012