null Använd på nytt

Språkfrågor 2/2012

Monica Äikäs

Använd på nytt

Fråga: Finns det något ord för produkter som är motsatsen till engångsartiklar, dvs. som kan användas fler gånger

Ja, man kan tala om flergångsprodukter, till exempel flergångsmuggar och flergångsfilter

Monica Äikäs
Till toppen

 

I denna tidskrift: 2/2012