null Arbetad tid

Språkfrågor 4/2007

Arbetad tid

Fråga: Hur är det bäst att översätta uttrycket tehty työaika som kan förekomma t.ex. på lönebesked?

Svar: Tehty työaika motsvaras av arbetad tid. I analogi med detta motsvaras tehty työtunti av arbetad timme.

Till toppen