null Även Skrivregler kan ha fel

Språkfrågor 3/2001

Även Skrivregler kan ha fel

I den andra tryckningen av den nya utgåvan av Svens­ka skrivregler utgivna av Svenska språknämnden har några smärre tillägg och korrigering­ar in­förts. På webbadressen www.spraknamnden.se/SSN/svskrivkorr.htm finns en förteckning över dessa. Rena korrekturfel, smärre formulerings­jus­teringar och liknande redovisas inte i förteckning­en.

Till toppen