null Bankoktroj

Språkfrågor 4/2005

Bankoktroj

Fråga: Vad betyder bankoktroj och varifrån kommer det märkliga ordet?

Svar: En bankoktroj eller en oktroj är ett tillstånd att bedriva bank- eller fondbörsverksamhet.

Ordet oktroj har funnits i svenskan sedan 1600-talet. Det kommer från franskans octroi ’tillstånd’, bildat till verbet octroyer ’bevilja’, som i sin tur kommer från latinets auctor ’upphovsman’ (Nationalencyklopedin).

Svenskan har förresten också ett verb oktrojera, vars första betydelse är ’bevilja oktroj’. I sin andra betydelse, ’bestämma på egen hand’, används ordet om envåldshärskare e.d.: en av konungen oktrojerad författning.