null Bära på ryggen

Språkfrågor 4/2007

Bära på ryggen

Fråga: Jag skulle vilja veta vad ”reppuselkä” kallas på svenska. Jag ställde frågan på det finlandssvenska diskussionsforumet mammapappa.com för en tid sedan och fick en massa dialektala svar, t.ex. kassomback, påsarygga, kolakassa m.fl. Vad är det korrekta uttrycket på svenska?

Svar: Tyvärr verkar det inte finnas något ord i standardsvenskan för detta, utan det omskrivs i stället med fraser som bära på ryggen, rida på ryggen och liknande.

Däremot finns det otaliga ord för det i dialekterna (vilket ju svaren på din fråga tydligt visar). I Ordbok över Finlands svenska folkmål hittar jag bland annat följande: kasabacka, kankapåse, kasakont(a), kasarygga, kola-kasse, konsonbak, kontarrygg, kunkapåse, pumparygg, påsarygg. Också i dialekter i Sverige finns det olika ord för detta.