null Borrelia eller borrelios?

Språkfrågor 2/2008

Borrelia eller borrelios?

Fråga: Heter den fästingspridda sjukdomen borrelia eller borrelios?

Svar: Bakterien som fästingen sprider heter borrelia, och de sjukdomar som borreliabakterien orsakar går under samlingsnamnet borrelios.

Man kan även tala om borreliasjukdomar eller borreliainfektioner, vilket är synonymt med borrelios.

Till toppen