null Bredd och brädd

Språkfrågor 3/1999

Bredd och brädd

Fråga: Vad är det för skillnad på bredd och brädd?

Svar: Bredd och brädd uttalar de flesta finlandssvenskar lika, och det kan göra det svårt att använda orden rätt i skrift. Brädd betyder egentligen ’kant’ eller ’rand’ på ett kärl eller dylikt. Om ett kärl är bräddfullt betyder det alltså att det är fullt ända upp till kanten. Bredd däremot hör ihop med bred och betyder ’utsträckning på tvären’. Bredd har också en mer bildlig betydelse ’det att omfatta en förhållandevis stor mängd företeelser’ som kommer fram i uttryck som en institution med stor bredd eller breddidrott (idrottsverksamhet som utövas av ett stort antal personer). Ofta får man läsa om ”breddfulla soptunnor” eller ”burkarna är fyllda till bredden”, när det som avses naturligtvis är brädden. Felstavningen beror säkert delvis på uttalet, men förmodligen också på en frekvensskillnad. Bredd är ett mycket vanligare ord än brädd, och dyker därför ofta upp i sammanhang där det rätta alternativet hade varit brädd.