null Budget

Språkfrågor 4/2001

Budget

Fråga: Hur uttalas ordet budget?

Svar: Det uttalas med betoning på första stavelsen, alltså /budjet/ med kort u, inte med långt, betonat e.