null Byskogsbruk

Språkfrågor 4/2004

Byskogsbruk

Fråga: Vad ska yhteisömetsätalous heta på svenska? Det handlar om skogsprojekt i Namibia där man försöker överföra utvecklingssamarbetsprojekt och ansvaret för dem till invånarna i byar på landsbygden. Något slags ”samfundsskogshushållning” alltså, men det låter ju hemskt klumpigt. Finns det någon vedertagen term för detta?

Svar: Den närmaste motsvarigheten är byskogsbruk som motsvarar engelskans community  forestry eller community-based forestry (fi. kylämetsätalous). Den exakta termen på finska är så krånglig som paikallisyhteisöpohjainen metsätalous. Mot den bakgrunden är det förståeligt att man vill korta av uttrycket, men innehållet i förkortningen yhteisömetsätalous kan vara svårt att begripa också för en finskspråkig.