null Curry är beskt

Språkfrågor 3/2010

Curry är beskt

Fråga: Är det korrekt att skriva Jag tycker att curry är så beskt att det måste brynas? Curry är ju ett n-ord, men jag tycker inte att det låter bra med besk och den.

Detta är ett fall av typen Sill är gott, som behandlas i Språkriktighetsboken. Det förekommer ofta att adjektiv böjs i neutrum trots att det ord som adjektivet hör ihop med inte är ett t-ord. I sådana fall används ofta också det som tillbakasyftande pronomen i stället för den eller de. Språkriktighetsboken ger exemplet Mustasch är gammalmodigt, det har ingen nu för tiden. Det går alltså bra att skriva Jag tycker att curry är så beskt att det måste brynas. Om ordet curry står i bestämd form måste vi däremot skriva Curryn är så besk att den måste brynas.

I denna tidskrift: 3/2010