null Danska tecken

Språkfrågor 3/2010

Danska tecken

Fråga: Hur ska danska tecken som æ och ø t.ex. i namn skrivas i svensk text?

Främmande tecken från andra språk, inte minst från de nordiska grannspråken, återges så långt möjligt oförändrade i svenska texter (Svenska skrivregler). Med moderna trycktekniker och teckenuppsättningar i datorn är detta ju i regel inget problem.

 

Till toppen

 

I denna tidskrift: 3/2010