null Datorn granskar språket

Aktuell litteratur 3/2005

Alexander Paile

Datorn granskar språket

Datorn granskar språket är en utmärkt liten bok för den som är intresserad av hur språkgranskningsprogram fungerar – av deras brister och möjligheter. Den lämpar sig också för var och en som skriver på dator och som vill få ut det mesta av programmen. Bokens författare Rickard Domeij är doktor i datorlingvistik och arbetar som forskare vid Svenska språknämnden.

I boken diskuteras hur datorn och särskilt språkgranskningsprogrammen påverkar vårt skrivande. Samtidigt ges en översikt av tekniker som används vid utvecklingen av språkgranskningsprogram. Boken är lättläst och några förhandskunskaper i datorteknik eller skrivteori krävs inte av läsaren. Ändå innehåller den en hel del intressant och nyttig information.

Domeij varnar för en övertro på teknikens möjligheter när det gäller språkgranskning. Datorn kan aldrig, eller åtminstone inte inom en överskådlig framtid, ersätta mänsklig korrekturläsning. Ändå kan den vara till stor hjälp som ett komplement, förutsatt att man är medveten om begränsningarna och deras natur.

Läsaren får en översikt av vilka språkgranskningsprogram som i dag finns på marknaden för det svenska språket. I boken presenteras också vanliga feltyper som datorn av olika orsaker omöjligt kan korrigera. Nyckeln till att effektivt utnyttja datorn för språkgranskning är att veta vad man kan förvänta sig av den. Därför efterlyser Domeij mera kurser, även i grundskolan, i datorstött skrivande, men påpekar också att mycket ännu kan göras för att språkgranskningsprogrammen skall bli användarvänligare.

 

Rickard Domeij: Datorn granskar språket. Svenska språknämnden och Norstedts Akademiska Förlag 2005. 119 sidor. ISBN 91-7227-441-7.

Alexander Paile