null Delta i vår läsarenkät

Artikel 1/2007

Delta i vår läsarenkät

Senare i vår kommer Språkbruk att utföra en läsar­enkät på vår webbplats. Bland svaren lottar vi ut ett exemplar av Stora finsk-svenska ordboken på cd-rom (värde ca 90 euro).

Till toppen