null Den lärande organisationen

Språkfrågor 1/1996

Den lärande organisationen

Den lärande organisationen  (fi. oppiva organisaatio, eng. learning organization)  lär av sig själv och utvecklas genom en ständig intern dialog. Enligt modellen ska medarbetarna utbyta och ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter på ett aktivt och systematiskt vis. Begreppet används också i formen en lärande organisation.

Till toppen