null Det är så roligt att jobba med en tidskrift

Från redaktionen

Bianca Ortiz Holmberg

Det är så roligt att jobba med en tidskrift

Jag ska ta en paus från Språkbruk och påminns om vilka roligheter jag lämnar över till andra.

I slutet av september blir jag tjänstledig och tar med andra ord en paus från mitt jobb med Språkbruk. Så här under de sista veckorna, just när vi håller på och redigerar höstens artiklar, påminns jag om varför arbetet med en tidskrift är så roligt.

Vi har nästan aldrig brist på idéer och inte heller på kunniga och entusiastiska skribenter. Under den kommande hösten kommer du bland annat att få läsa om festliga finlandismer (har du till exempel varit på gulej?), arbetet med ordboken över äldre finskt skriftspråk (en av källorna är Kyrkobibeln från 1776) och vilka kreativa öknamn som invånarna i olika socknar i Finland har gett varandra genom tiderna (själv är jag en stolt Sibbovarg).

Att skriva och redigera texter är roligt! För mig som är utbildad journalist och språkvetare är det fantastiskt att få jobba med bådadera. Att jobba med artiklar som handlar om språk, kan det bli bättre?

Sist men inte minst är det väldigt roligt att få beröm för artiklar vi har publicerat, eller för mig personligen att få höra att någon artikel som jag har skrivit har varit till nytta eller nöje. Att skriva artiklar är ett ensamt jobb, och därför betyder uppskattning från en nöjd läsare väldigt mycket.

Under det kommande året kommer ni också att få läsa artiklar skrivna av min vikarie May Wikström, som nyss har börjat jobba på Språkinstitutet. Pia Westerberg fortsätter som redaktionssekreterare och Charlotta af Hällström-Reijonen blir chefredaktör tills jag kommer tillbaka. Språkbruk är i goda händer.

Bianca Ortiz Holmberg
Skribenten är chefredaktör för Språkbruk.
Till toppen