null Det levs och dös

Språkfrågor 3/2010

Det levs och dös

Fråga: Kan verben leva och dö stå i passiv?

Visst kan man tänka sig passiv av verben leva och dö. För det första går det ju att använda man-passiv: man lever, man dör. För det andra kan man tänka sig s-passiv åtminstone när det gäller verbet leva: Livet levs bara en gång. När det gäller verbet låter det konstigt med s-passiv (Det dös på alla håll), men visst kan man i teorin tänka sig det också. 

Till toppen

 

I denna tidskrift: 3/2010