null Digital-tv-ordlista

Noterat 3/2006

Digital-tv-ordlista

Terminologicentralen TSK har gett ut en utförlig ordlista med centrala begrepp som ansluter sig till digital-tv. I ordlistan finns ca 100 begrepp och kompletterande definitioner om de finska termerna samt svenska och engelska ekvivalenter. Ordlistan riktar sig till alla som använder digital-tv, från vanliga tv-tittare till redaktörer och översättare.

Ordlistan finns tillgänglig bl.a. via Terminologicentralen TSK:s webbsida: www.tsk.fi.