null En ny slags ledartyp?

Språkfrågor 1/2004

En ny slags ledartyp?

Fråga: Kan uttrycket en ny slags ledartyp som jag nyligen hittade i en tidning vara riktigt, eller borde det heta ett nytt slags ledartyp?

Svar: Frågan om en slags har behandlats av Bertil Molde i boken Mera svenska i dag, och han påpekar där bl.a. att uttrycket ingalunda är nytt i svenskan, utan har förekommit i skrift sedan slutet av 1500-talet. Han säger vidare att uttrycket länge har funnits med som ett alternativ i Svenska Akademiens ordlista och också tas upp som korrekt i talrika andra ordböcker. En titt i Svensk ordbok bekräftar detta – där finns exemplet en/ett slags frukt. Konstruktionen en ny slags ledartyp måste alltså anses vara helt korrekt.