null En som studerar svenska

Språkfrågor 1/2012

Monica Äikäs

En som studerar svenska

Fråga: Kan jag som studerar svenska vid universitetet kalla mig svenskastuderande eller måste det bli svenskstuderande? Och heter det svenskalärare eller svensklärare?

Vi rekommenderar svenskstuderande, svensklärare, finsklärare, engelsklärare osv. utan ‑a. Orden följer ett vanligt mönster enligt vilket slutvokalen faller bort när förledet i ett sammansatt substantiv består av ett tvåstavigt substantiv som slutar på ‑a: flicknamn, fickpengar, åskväder. Formerna på ‑a kan dock inte betraktas som felaktiga. Svenskalärare och svenskaprov finns till och med upptagna i Svenska Akademiens ordlista, men de betecknas som vardagliga.

 

Monica Äikäs

I denna tidskrift: 1/2012