null Finlandssvensk teckenspråksordbok

Noterat 1/2015

Finlandssvensk teckenspråksordbok

I teckenspråksordboken Suvi finns nu finlandssvenskt teckenspråksmaterial och svenska sökord.

Det finlandssvenska teckenspråksmaterialet i Suvi består av video- och textmaterialet från ordbokspublikationen Se vårt språk! Näe kielemme!(2002). Suvis finlandssvenska del innehåller 70 ordboksartiklar och är trespråkig. De finlandssvenska söktecknen har både svenska och finska motsvarigheter, och de teckenspråkiga exempelmeningarna är översatta till svenska och finska.