null Finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat

Noterat 2/2014

Finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat

Det finlandssvenska teckenspråket har upptagits i iSLanDS (International Institute for Sign Languages & Deaf Studies, University of Central Lancashire) projektdatabas över hotade teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråket klassificeras som allvarligt hotat (klass 2, ”severely endangered”) på skalan 1–4 (kritiskt hotat, allvarligt hotat, hotat, sårbart).

iSLanDS samarbetar med Foundation for Endangered Languages (FEL) via ett mandat från Unesco. De hotade teckenspråken i projektdatabasen kommer senare att inkluderas i Unescos atlas över världens hotade språk.