null För mycket sprit?

Språkfrågor 1/2012

Monica Äikäs

För mycket sprit?

Fråga: Finns det någon svensk motsvarighet till det finska humalahakuinen (juominen)?

På svenska kan man t.ex. tala om berusningsdrickande eller om att någon dricker för att bli berusad.

Monica Äikäs

I denna tidskrift: 1/2012