null Förändringar i omvärlden

Språkfrågor 1/1997

Förändringar i omvärlden

Ett av dagens modebegrepp är det som på finska kallas toimintaympäristö. Varje företag, myndighet och organisation med självaktning skall i sina planer (för att inte tala om strategier) värdera pågående och kommande förändringar i denna toimintaympäristö. I finlandssvenska texter stöter man ibland på den direkta översättningen ”verksamhetsomgivning”, men det ordet formligen skriker ut att det är en översättning.  Lösningen är som vanligt enklare än man anar: det svenska ord som används i motsvarande sammanhang är omvärlden. Man talar om hur viktigt det är att ”se och möta förändringar i omvärlden”, man frågar sig vad det är som ”händer i omvärlden som har betydelse för organisationen” (Ledarinstitutet) och man framhåller att ”vi måste vara lyhörda för förändringar i omvärlden och för de nya krav som kan komma att ställas på institutets arbete” (Handikappinstitutets framtidsgrupp). För att få reda på allt detta gör man sedan omvärldsanalyser eller omvärldsbedömningar.