null Förändringar i omvärlden

Språkfrågor 1/1997

Förändringar i omvärlden

Ett av dagens modebegrepp är det som på finska kallas toimintaympäristö. Varje företag, myndighet och organisation med självaktning skall i sina planer (för att inte tala om strategier) värdera pågående och kommande förändringar i denna toimintaympäristö. I finlandssvenska texter stöter man ibland på den direkta översättningen ”verksamhetsomgivning”, men det ordet formligen skriker ut att det är en översättning.  Lösningen är som vanligt enklare än man anar: det svenska ord som används i motsvarande sammanhang är omvärlden. Man talar om hur viktigt det är att ”se och möta förändringar i omvärlden”, man frågar sig vad det är som ”händer i omvärlden som har betydelse för organisationen” (Ledarinstitutet) och man framhåller att ”vi måste vara lyhörda för förändringar i omvärlden och för de nya krav som kan komma att ställas på institutets arbete” (Handikappinstitutets framtidsgrupp). För att få reda på allt detta gör man sedan omvärldsanalyser eller omvärldsbedömningar.

Tillbaka till början