null Förnybar och förnyelsebar

Språkfrågor 1/2003

Förnybar och förnyelsebar

Fråga: Heter det förnybar eller förnyelsebar?

Svar: Båda formerna förekommer och tas upp i Svenska Akademiens ordlista och andra ordböcker. Vi rekommenderar ändå i första hand förnybar, dels för att adjektiv på ‑bar i första hand bildas till verbstammar (jfr ätbar, hörbar, läsbar), dels för att det är kortare. Förnybar är också huvuduppslagsord i t.ex. Svensk ordbok och Bonniers svenska ordbok.

I denna tidskrift: 1/2003