null Förväntan

Språkfrågor 2/2012

Monica Äikäs

Förväntan

Fråga: Heter det se fram emot något eller se fram mot något?

Både se fram emot och se fram mot kan användas.

Monica Äikäs
Tillbaka till början

 

I denna tidskrift: 2/2012