null Gå på utställning

Språkfrågor 1/2012

Monica Äikäs

Gå på utställning

Fråga: Är det verkligen korrekt att skriva utställningen öppnar den 3 februari? Borde det inte vara utställningen öppnas?

Det kan tyckas ologiskt, men verbet öppna används faktiskt på det sättet. Man kan säga butiken öppnar klockan 10, och också att banken/posten/börsen öppnar. Därifrån är steget inte långt till utställningen öppnar, som faktiskt är mycket vanligare i bruket än utställningen öppnas.

Monica Äikäs

I denna tidskrift: 1/2012