null God eller bra?

Språkfrågor 2/2006

God eller bra?

Fråga: Finns det någon bra regel om användningen av bra-god? Jag hade en lärare som sa att god endast används om mat?! Jag ser i SAOL att god, godare, godaste används om smak, lukt, sinnelag. Är det mera rätt att säga god mat än bra mat? Känner mig aningen förvirrad ...

Svar: God kan användas i många andra sammanhang än enbart om mat. Det stämmer att god, godare, godast används om smak, lukt och sinnelag. Om man säger god (godare, godast) mat  syftar man på den goda smaken, medan bra (bättre, bäst) mat  betyder att maten är av tillfredsställande kvalitet, t.ex. nyttig eller näringsrik. Frågan om bra eller god i andra sammanhang är delvis en stilfråga. God undervisning uppfattas som mer skriftspråkligt än bra undervisning.

Enligt Svensk ordbok kan god användas om en person eller företeelse som har (ett överskott av) de nödvändiga egenskaperna för att fungera tillfredsställande i visst sammanhang, t.ex. en god hustru, eller som är moraliskt högtstående i tanke och handling. Då används vanligen komparativformen bättre. God kan även betyda ordentligt tilltagen, som i följande exempel: Vi satt en god stund och väntade.