null Handlingsprogrammet nu kapitelvis

Noterat 3/2005

Handlingsprogrammet nu kapitelvis

Nu kan du läsa Svenska språknämndens handlingsprogram Tänk om … kapitelvis på vår webbplats, och läsa just det som angår dig och ditt område. Handlingsprogrammet berör följande områden: familjen, skolan, den högre utbildningen, den offentliga sektorn, företagsvärlden, förlagsbranschen, massmediescenen och fritiden. Professor Björn Melander presenterade boken i Språkbruk 4/2003 och skrev bland annat så här:

”Tänk om … präglas av kloka och nyanserade resonemang och en mängd goda idéer och förslag förs fram. Man kan därför bara önska att Tänk om … får genomslag i debatten i Finland och att åtskilliga av förslagen kan komma att realiseras.”