null Har du beslutat dig?

Språkfrågor 1/2004

Har du beslutat dig?

Fråga: Hur böjs verbet besluta? Kan man göra ett beslut?

Svar: Besluta böjs besluta, beslutar, beslöt/beslutade, beslutat. Böjningen besluter, beslutit, som är vanlig i Finland, är ålderdomlig men inte felaktig.

Enligt konstruktionsordboken Svenskt språkbruk kan vi fatta ett beslut, ta ett beslut eller träffa ett beslut. Konstruktionen ”göra ett beslut” är säkert ofta en direkt översättning av finskans ”tehdä päätös”, men en titt på webben visar att den i viss mån förekommer också i Sverige. I de flesta sammanhang är det dock bäst att använda fatta ett beslut eller ta ett beslut. Alternativet träffa ett beslut används mer sällan och gör ett byråkratiskt intryck.