null Helsingforsbo

Språkfrågor 1/2010

Helsingforsbo

Fråga: Ska jag skriva Helsingforsbo eller helsingforsbo?

Det finns en regel om detta i Svenska skrivregler, punkt 8.7.1: "Om förledet i en sammansättning är ett egennamn som har kvar sin namnkaraktär, skrivs sammansättningen med stor bokstav." Ett av exemplen är Malmöbo. Så det blir också Helsingforsbo med stort H.

I denna tidskrift: 1/2010