null Heta arbeten

Språkfrågor 1/2004

Heta arbeten

Fråga: Hur översätts ordet tulityö till svenska?

Svar: Tulityö används oftast i pluralis: tulityöt. På svenska är det heta arbeten, och termen används endast i pluralis. Det är fråga om arbeten som medför brandfara, t.ex. svetsning, kapning med roterande skiva, lödning och rämning av asfalt med blåslampa. I tidningen Terminfo 1997:1 ingår en miniordlista med ord som har att göra med heta arbeten, och där kan man inhämta t.ex. att det finns en examen för heta arbeten och att en person som har avlagt denna examen får ett certifikat för heta arbeten (tulityökortti).