null Historik och historieverk

Språkfrågor 1/2011

Historik och historieverk

Fråga: Är det någon skillnad på en historik och ett historieverk?

Historik och historieverk betyder inte riktigt samma sak. En historik är mer begränsad, en ’historisk översikt över något väl avgränsat område’. Ofta gäller det företag, men det kan också gälla föreningar, skolor osv. I mer allmän bemärkelse kan man tala om historieverk eller historiskt verk.

I denna tidskrift: 1/2011