null Hjärngymnastik

Aktuell litteratur 3/2001

Silva Lindberg

Hjärngymnastik

En repetition av det som man redan tror sig kunna är aldrig helt fel. Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk är i första hand avsedd för personer som håller på att lära sig svenska, men i och med att nivån är rätt avancerad lämpar sig boken också för modersmålstalare som vill få litet hjärngymnastik!

Övningarna i boken är ibland ganska lätta, ibland mer kniviga och består av dels ifyllnads­övningar, dels flervalsuppgifter. Boken avslutas med ett ord- och grammatikprov på åtta sidor. Ena halvan av boken ägnas åt grammatik, medan den andra utgörs av ordbildning. I grammatikdelen gäller det t.ex. att lista ut om det heter jag beundrar de som eller dem som, om man kan säga på den hitre raden och omdet heter smort eller smörjt. I ordbildningsdelen får läsaren bl.a. svar på om det heter mediebrus eller mediabrus, asymmetrisk eller osymmetrisk, vad kortformen av kultur­minnes­märka kan tänkas varaoch vilken skillnaden är mellan små hus och småhus är.

Det ingår ett par rader teori i samband med varje underrubrik, men de praktiska övningarna utgör som sagt kärnan. Övningarna är, förtjänstfullt nog, försedda med facit, vilket gör att boken lämpar sig både för självstudier och lärarledd undervisning.

Anna Hallström och Urban Östberg är båda universitetsadjunkter vid Stockholms universitet och de har skrivit böcker tillsammans tidigare. Den omtyckta boken Fasta fraser som gavs ut år 1999 kan nämnas som ett exempel på deras tidigare produktion. 

 

Anna Hallström och Urban Östberg: Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Student-litteratur. Lund 2001. 138 s.

Silva Lindberg