null Kan fastställas

Språkfrågor 1/2012

Monica Äikäs

Kan fastställas

Fråga: Är det någon skillnad mellan fastställelse och fastställande? Jag har stött på bägge orden.

Det är ingen skillnad i betydelse mellan fastställande och fastställelse. Svensk ordbok nämner bägge orden som substantiv till verbet fastställa. I praktiken tycks dock fastställande vara vanligare. Fastställelse uppfattas kanske som mer formellt och byråkratiskt.

Monica Äikäs
Tillbaka till början

 

I denna tidskrift: 1/2012