null Kommunsammanslagning

Språkfrågor 4/2011

Kommunsammanslagning

Fråga: Vad heter det när kommuner slås ihop – kommunsammanslagning, kommunsamgång eller kommunfusion?

Vi rekommenderar kommunsammanslagning. I Finland används också kommunsamgång och i synnerhet kommunfusion, men de orden har ingen allmänsvensk spridning.

Till toppen

 

I denna tidskrift: 4/2011