null Konstens mecka

Språkfrågor 1/2010

Konstens mecka

Fråga: En ort kan kallas ett konstens mecka. Ska namnet Mecka i detta sammanhang skrivas med stor bokstav liksom annars eller med liten bokstav?

I fall som detta används namn inte längre som namn utan snarast som beteckning för en typ av något. I Svensk ordbok tas mecka med liten bokstav därför upp som ett ord med betydelsen ’plats där något i särskilt hög grad utvecklas och blomstrar’. Det är alltså naturligt att skriva konstens mecka. Vi kan jämföra med andra namn av samma slag, t.ex. Krösus, som skrivet med liten bokstav, krösus, har kommit att betyda ’mycket rik person’.

I denna tidskrift: 1/2010