null Laga fång

Språkfrågor 4/2002

Laga fång

Fråga: Vad betyder laga fång?

Svar: Fång betyder ’förvärv’, ’det att bli ägare till något’, och laga fång är en juridisk term som innebär att äganderätt förvärvas på laglig väg, t.ex. genom köp, byte, gåva, arv eller testamente.

Tillbaka till början