null Lärplattform

Språkfrågor 2/2006

Lärplattform

Fråga: Vad är verkko-oppimisympäristö på svenska?

Svar: Lärplattform. En lärplattform är en programvara som används för webbkurser. Exempel på lärplattformar är Moodle och WebCT. Det förekommer även andra benämningar på samma sak, t.ex. kursplattform, virtuell lärmiljö och virtuell inlärningsmiljö.

Tillbaka till början