null Ledningsgrupp

Språkfrågor 1/2004

Ledningsgrupp

Fråga: Vad är johtoryhmä på svenska?

Svar: På svenska talar vi om ledningsgrupp, ledargrupp eller styrgrupp. Det är alltså fråga om en grupp som består av direktören och cheferna vid t.ex. ett företag.