null Mångkulturalism

Språkfrågor 3/1998

Mångkulturalism

Fråga: Hur ska jag översätta finskans monikulttuurisuus?

Svar: På svenska talar man om mångkulturalism. Det är också mycket vanligt att använda adjektivet mångkulturell som bestämning. Man kan tala om mångkulturella skolor eller det mångkulturella samhället i ett mångkulturellt Europa. Det mångkulturella används också: Han är mycket intresserad av det mångkulturella.

Till toppen