null Mästare på att laga mat

Språkfrågor 3/2011

Mästare på att laga mat

Fråga: Heter det att någon är en mästare att göra något eller en mästare i att göra något?

Både mästare i att göra något och mästare att göra något förekommer. Ibland kan både i och användas med samma verb. Man kan till exempel säga både Han är en mästare i att ljuga och Han är en mästare att ljuga. I vissa fall föredrar man antingen i eller . Exempel: Han är en mästare att laga mat.

Sätter man in ett substantiv i stället för infinitiven kan också både i och användas i många fall. Man kan säga både Hon är en mästare i tennis och Hon är en mästare tennis. Ibland är dock antingen i eller förhärskande i bruket. Det är till exempel svårt att tänka sig något annat än Hon är en mästare piano.

I denna tidskrift: 3/2011