null McRae i finländsk utgåva

Artikel 3/2001

McRae i finländsk utgåva

Den kanadensiske professorn Kenneth D. McRae är en av de främsta kännarna av flerspråkiga samhällen i världen. Han har beskrivit flerspråkigheten i Schweiz och Belgien och nu senast i Finland, i en omfattande volym som kom ut 1997 (429 s.). Boken recenserades i Språkbruk 2/1998.

Kenneth McRaes bok om språkförhållandena i Finland, med en historisk översikt som sträcker sig från svenska tiden till slutet av 1900-talet, är den mest heltäckande och gedigna framställ­ningen­ någonsin om den språkliga pluralismen i vårt land. Den får en särskild tyngd av att författaren ser på frågorna utifrån, utan den känslobindning som trots allt finns hos de flesta forskare i Finland.

Sedan boken recenserades i Språkbruk har den kommit ut också i en billigare och mer lättillgänglig utgåva i den finländska serien Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. Boken kostar 140 mark och säljs av Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, 00170 Helsingfors, tfn 09-63 51 77, e-post tiedekirja@pp.kolumbus.fi.