null Mediespråk – ett språkligt hjälpmedel för journalister

Artikel 1/2004

Charlotta Landén

Patrik Stenvall

Mediespråk – ett språkligt hjälpmedel för journalister

Nu finns det en ny webbplats för journalister och andra språkintresserade. Charlotta Landén, språkvårdare inom projektet Språkörat, berättar här vad du kan hitta på den alldeles färska webbplatsen.

Den nya webbplatsen Mediespråk www.mediesprak.fi innehåller språkliga rekommendationer som i första hand är riktade till de svenskspråkiga journalisterna i Finland. Men webbplatsen kan fungera som ett hjälpmedel för vilken svensk språkbrukare som helst. På Mediespråk finns dels projektet Språk­örats sidor med rekommendationer riktade till tidningsjournalisterna, dels Rundradions sidor med språktips riktade till radio- och tv-journalisterna. Språkvårdaren på Rundradion ansvarar för innehållet på Rundradions sidor.

Projektet Språkörat, som startade i februari 2003, är ett samarbete mellan de finlandssvenska dagstidningarna, Finska notisbyrån och Forskningscentralen för de inhemska språken. Initiativet till projektet kom från tidningshusen. Syftet är att vårda språket i de finlandssvenska dagstidningarna (Österbottningen, Jakobstads Tidning, Vasabladet, Syd-Österbotten, Åbo Underrättelser, Västra Nyland, Borgåbladet, Östra Nyland, Ålandstidningen, Nya Åland) och Finska notisbyrån. Ett av projektets mål var att öppna en webbplats med språkliga rekommendationer.  (Läs mer om Språkörat i Språkbruk 3/2003.)

Språkörats två språkvårdare, Ylva Forsblom-Nyberg och Charlotta Landén, arbetar med att ge tidningsjournalisterna råd i alla slags frågor som rör det svenska språket i Finland. Vi besöker regelbundet redaktionerna, läser tidningarna och skriver språkbrev med språkliga rekommendationer. På webbplatsen har vi samlat de språkliga rekommendationerna som vi har skrivit till tidningsredaktionerna sedan Språkörat startade. För att journalister och andra språkbrukare ska ha lätt att hitta svar på sina språkfrågor har vi formulerat om och kategoriserat rekommendationerna enligt ämne, till exempel Finlandismer, Svengelska, Förkortningar, Sifferuttryck, Stor eller liten bokstav?, Prepositioner, Fackord. Kategorierna finns i den högra balken på Språkörats webbsidor. Det är också möjligt att söka med sökord. Hittar besökarna inte svar på sina språkfrågor i Språkörats databas kan de skriva sina språkfrågor i formuläret under Frågor & Svar och skicka dem till oss. Vi svarar på frågorna så fort som möjligt. Under Frågor & Svar är det möjligt att läsa svar på frågor som vi har besvarat. Vi skriver regelbundet nya språkråd som vi lägger ut på webben. De mest aktuella språkråden finns under Nyheter. Under Språklänkar finns en samling nyttiga webbplatser och under Lästips finns en lista över ordböcker och handböcker i svenska språket. Under Språkdebatt har besökare möjlighet att diskutera, kommentera och debattera det svenska språket i medierna i Finland.

Webbplatsen Mediespråk lanserades i samband med seminariet Mediespråk 2004 den 23-24 januari 2004 i Vasa. Över 100 journalister från de finlandssvenska tidningshusen, FNB och Rundradion deltog. Under seminariet diskuterades språket i medierna ur olika synvinklar. Några av föredragen finns refererade på webbplatsen.

Charlotta Landén